Na této stránce se momentálně usilovně pracuje,

 

až se dokončí, bude se zde nacházet výrobní postup anglických dek a zajímavosti z výroby