Opravník oblíbených omylů

 

Kolem čárkových dek panuje spousta mýtů a vyložených nepravd. Alespoň ty základní a nejčastější se zde pokusím vyvrátit. Berte to jako mou omluvu a snahu o nápravu toho, že jsem některé nepravdy dříve sám nevědomky šířil :-)

 

DUHOVKY se začaly distribuovat až kolem roku 1880

Není tomu tak, duhovky (angl. candy-striped, multi-striped), tedy deky se čtyřmi různě barevnými pruhy u každého konce, se začaly dělat již koncem 18.století. 18.ledna 1798 objednali z londýnského ústředí HBCo.od Thomase Empsona mimo jiné "30párů tříčárkových dek s pruhy čtyř barev (červené, modré, zelené, žluté), podle vašeho uvážení." (archiv HBCo.). Posloupnost barevných pruhů tehdy záležela na výrobci. Standard posloupnosti barevných pruhů od kraje: černá,nebo indigo; žlutá; červená a zelená, byl zaveden až roku 1886. Do druhé poloviny 19.století však rainbow deky nebyly příliš rozšířené.

 

CHIEFS BLANKET (NÁČELNICKÉ DEKY) jsou pouze jiným názvem pro DUHOVKY

Termín "náčelnická deka" označuje úplně jiné deky. K jejich záměně došlo proto, že mají také stejně jako duhovky více barevných pruhů. Chiefs blankets mají většinou tři, nebo čtyři pruhy červené a černé barvy na obarveném podkladě. Do kožešinového obchodu byly zavedeny kolem roku 1820, pravděpodobně aby konkurovaly dekám tkaným na jihovýchodě.

 

HUDSON'S BAY COMPANY NEPRODÁVALA DEKY PŘED R.1780

Je pravdou, že čárkové deky se dostaly do sortimentu HBCo. až roku 1780, avšak s dekami bez označení points obchodovala již od svého založení. Již roku 1681 Thomas Empson vyrobil ve Witney 45párů dek na objednávku HBCo..

 

HUDSON'S BAY COMPANY VYRÁBĚLA DEKY

HBCo. byla (a je) obchodní společností, to znamená, že deky ani jiné zboží sama nevyrábí, ale pouze nakupuje a prodává, popř. nechává pro sebe vyrobit na zakázku.

 

JEDINÝM ROZDÍLEM MEZI DEKAMI HBCo.A WITNEY JE NÁŠIVKA A CENA

Již roku 1805 ztratila manufaktura Thomase Empsona z Witney monopol na dodávky dek HBCo. V roce 1880 odebírala HBCo. deky od cca. desíti dalších anglických továren a od roku 1920 dodnes již HBCo. deky vůbec nepocházejí z Witney. HBCo. deky mají s dekami z Witney v podstatě stejnou kvalitu, ale téměř o polovinu vyšší cenu.

 

KOPIE ORIGINÁLNÍ NÁŠIVKY HBCo. SE DÁ KOUPIT ZA CCA.100$

Jelikož HBCo. od roku 1670 nepřetržitě funguje dodnes, byla by výroba jejích nášivek zjevně v rozporu se zákony, jelikož "Hudson's Bay Company" i její logo jsou registrovaná ochranná známka. O tom, že by nášivky někdo prodával nevím. Leda, že by sama společnost v budoucnu vydala sérii pro sběratele....

 

POUŽÍVÁNÍ VELKÝCH DEK

Největší deky, které se během 19.století vyráběly měly 4,5pt. Šesti a osmičárkové deky jsou až výdobytkem 20.století (6pt.-šedestátá léta; 8pt.-osmdesátá), kdy se Hudson's Bay deky v Kanadě stávaly běžnou součástí interiérů. Jejich výroba by na starých strojích byla vzhledem k rozměrům nemožná a uplatnění by taktéž hledaly těžko. Mezi indiány byly v 19.století nejobvyklejší 3pt, o něco méně 3,5pt a 4pt se již vyskytovaly jen výjimečně. Je tedy podle mě škoda investovat několik tisíc za deku s autentickým vzorem, ale naprosto neautentickou velikostí.

 

VE WITNEY SE NIKDY NEVYRÁBĚLY DEKY S PĚTI ČÁRKAMI

Kvůli tomu, aby se předešlo žalobě za kopírování zboží jsou Hudson's Bay Beaver Blanket vyráběny jako pětičárkové. Nemá to však souvislost s tím, zda se ve Witney vyráběly, nebo nevyráběly pětičárkové deky, jak se někdy tvrdí, nýbrž zda se pětičárkové deky vyráběly pro Hudson's Bay Company. Továrna ve Witney na objednávku vyráběla i deky s označením 5pt.